Grimm Reaper Inner Bicept

Demo of sleeve work on inner bicept

Sleeve work

Sleeve work in progress

Demon Face tattoo

Demon design lower leg